U kunt een aanvraag indienen tot en met 3 december 2019 of totdat het totale budget voor de aanvraagperiode is uitgegeven. Er zijn 2 subsidies beschikbaar:  

Subsidie Realisatie natuur N279

Gemeenten, waterschappen, organisaties die natuurbeheer als doel hebben, maar ook particulieren en samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen.

Subsidie Cofinanciering natuur N279 GOB

Grondeigenaren die subsidie ontvangen via het Groenontwikkelfonds Brabant (GOB), kunnen een aanvullende subsidie ontvangen.