Er zijn 2 subsidies beschikbaar:

Subsidie Robuuste en toekomstbestendige watersystemen

Projecten voor verdrogingsbestrijding, beek- en kreekherstel, opheffen van een vismigratieknelpunt, waterberging in het landelijk gebied en klimaatrobuuste watersystemen in het beheergebied van Deltaplan Hoge Zandgronden, komen in aanmerking voor subsidie.

Subsidie Bijdrageverordening deltafonds hoge zandgronden

De Brabantse waterschappen kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op een meer klimaatbestendige zoetwatervoorziening in het beheergebied van Deltaplan Hoge Zandgronden.

 

Contact

Subsidies Beheergebied Deltaplan Hoge Zandgronden