Er zijn 2 subsidies:

Subsidie Realiseren van nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant

Deze subsidie is ingesteld om initiatieven te ondersteunen, die gericht zijn op het de realisatie van nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant.

Subsidie Natuur- en landschapsbeheer

Natuurbeheerders met natuurgrond in het Natuurnetwerk Brabant kunnen subsidie krijgen voor natuur- en landschapsbeheer.

Contact

Subsidie Natuurnetwerk Brabant