In een aantrekkelijke groene provincie is het beter wonen, werken, leven en verdienen. De provincie helpt ook anderen, zoals gemeenten, natuurbeschermingsorganisaties en particulieren bij hun inspanningen om de Brabantse natuur en het landschap te verbeteren. Vanuit het beleidsthema Natuur zijn hiervoor op verschillende momenten subsidies beschikbaar. Vanuit andere beleidsthema’s zijn ook subsidies beschikbaar die mogelijk van toepassing zijn op uw project. Kijk hiervoor in het Loket

Zie ook