Dieren die schade veroorzaken

Vogels op vliegvelden brengen soms de veiligheid van het luchtverkeer in gevaar. In bijzondere gevallen geeft de provincie daarom toestemming om beschermde plant- of diersoorten te verjagen of doden. Om welke soorten het gaat leest u in het faunabeheerplan.

Roekenkolonies in Brabant

Roeken zijn beschermde vogels die in groepen (kolonies) leven. De provincie telt ieder jaar de nesten in alle bekende kolonies om het aantal roeken in Noord-Brabant in de gaten te houden. De provincie gebruikt deze telgegevens voor natuurbeleid en vergunningverlening.

Beschermde inheemse vogelsoort

De roek is een beschermde inheemse vogelsoort en mag daarom niet zonder ontheffing verjaagd of gedood worden. Alleen als roeken schade aanrichten aan de teelt van graan, maïs, appels of peren kan de provincie hiervoor toestemming geven.

Roeken melden

In 2015 zijn er zo’n 6500 roekennesten in Brabant. U kunt de provincie helpen om deze roeken nog beter in beeld te krijgen. Ziet of kent u een plek waar roeken nestelen? Dan kunt u dit melden via de site www.waarneming.nl of per e-mail naar natuuronderzoek@brabant.nl. De roekenviewer van de provincie is niet meer beschikbaar.

Contact

Dieren die schade veroorzaken