Foto: Leo Linnartz (Stichting Ark) 

De wolf is namelijk een beschermde diersoort en levert als roofdier een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit.

Zwervende wolven

De laatste jaren zijn er steeds vaker zwervende wolven in Noord-Brabant. Zwervende wolven zijn (jonge) wolven die de roedel van hun ouders hebben verlaten om op zoek te gaan naar een eigen territorium (leefgebied) en een partner. Zo is er in Brabant in mei 2020 een zwervende wolf door het gebied bij Heusden getrokken en in november 2020 in het gebied tussen Oss en Rosmalen.

Gevestigde wolf op de Groote Heide

Op de Groote Heide heeft zich eind september 2020 officieel een wolf gevestigd in Noord-Brabant. Als dezelfde wolf een half jaar in een gebied zit, spreken we van een gevestigde wolf. De provincie wijst zo’n gebied dan als leefgebied aan.

Interprovinciaal Wolvenplan

Zwervende wolven kunnen grote afstanden afleggen en een leefgebied van een gevestigde wolf kan in meerdere provincies liggen. De 12 provincies hebben daarom een gezamenlijk Interprovinciaal Wolvenplan vastgesteld.

Commissie adviseert maatregelen

Om samen met betrokken Brabantse partijen te zoeken naar de beste oplossingen om goed met de wolf samen te leven, heeft de provincie een Adviescommissie Wolven ingesteld. Deze adviescommissie adviseert in haar eindrapport om preventieve maatregelen te nemen waardoor een wolf minder schade aan kan richten. De kosten voor die maatregelen zou de provincie (gedeeltelijk) kunnen vergoeden. De provincie leent elektrische netten uit aan schapenhouders in gebieden waar een wolf is gesignaleerd. Deze commissie adviseert deze uitleen uit te breiden. Ook zouden er meer uitleenpunten moeten komen, die beter verdeeld zijn over de provincie.
Daarnaast adviseert de commissie mogelijke andere maatregelen te onderzoeken, zoals elektrische fladderlinten, kuddewaakhonden en schaapskooien zoals ze vroeger in het landschap stonden. De uitkomsten van deze onderzoeken kunnen ook tot vaste maatregelen leiden die mogelijk door de provincie ondersteund worden in de vorm van een subsidie.

Hoe voorkom ik schade?

Wolven eten vooral grote wilde hoefdieren zoals edelherten, wilde zwijnen en reeën. Een wolf kan ook gevaarlijk zijn voor vee zoals schapen. Het is daarom belangrijk om vee te beschermen, bijvoorbeeld met netten. Hoe dit kan leest u in de: Faunaschade Preventie Kit Wolven

Wolfwerende noodsets

De verantwoordelijkheid om vee te beschermen ligt bij degene van wie het vee is. Maar de provincie kijkt hoe zij in noodgevallen kan helpen, bijvoorbeeld met wolfwerende noodsets. Bent u een getroffen veehouder, of veehouder in een regio met een zwervende wolf? Dan kunt u een verzoek doen om een noodset in bruikleen te krijgen via: wolf@brabant.nl

Kan ik schadevergoeding krijgen?

Als een wolf een landbouwhuisdier heeft verwond of gedood, vergoedt de provincie de schade. Ga hiervoor de website van BIJ12 Melden van schade door wolven doet u telefonisch via: BIJ12

Wat doe ik als ik een wolf zie?

Uitgebreide informatie over het gedrag van een wolf, de leefwijze van een wolf en wat u kunt doen als u een wolf ziet vindt u op de website van Wolven in NederlandWaarnemingen van een wolf kunt u doorgeven via het Wolvenmeldpunt