Wolf in Brabant

De wolf is namelijk een beschermde diersoort en levert als roofdier een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit.

Zwervende wolven

Zwervende wolven zijn (jonge) wolven die de roedel van hun ouders hebben verlaten om op zoek te gaan naar een eigen territorium (leefgebied) en een partner. Als zo'n wolf langer dan een half jaar in een gebied zit, spreken we van een gevestigde wolf. De provincie wijst dan zo’n gebied als leefgebied voor de wolf aan. Op die manier hebben in 2019 wolven zich officieel gevestigd op de Veluwe maar nog niet in Noord-Brabant.

Interprovinciaal Wolvenplan

Zwervende wolven kunnen grote afstanden afleggen en een leefgebied van een wolf kan in meerdere provincies liggen. De 12 provincies hebben daarom een gezamenlijk Interprovinciaal Wolvenplan vastgesteld.

Platform wolven Noord-Brabant

Om voorbereid te zijn op zwervende wolven en een eventuele vestiging in Brabant, komt er ook een Platform Wolven Noord-Brabant. Waarop betrokken partijen kunnen onderzoeken wat er nodig is om wolvenschade zoveel mogelijk te voorkomen.

Hoe voorkom ik schade?

Wolven eten vooral grote wilde hoefdieren zoals edelherten, wilde zwijnen en reeën. Een wolf kan ook gevaarlijk zijn voor vee zoals schapen. Het is daarom belangrijk om vee te beschermen, bijvoorbeeld met netten. Hoe dit kan leest u in de: Faunaschade Preventie Kit Wolven

Wolfwerende noodsets

De verantwoordelijkheid om vee te beschermen ligt bij degene van wie het vee is. Maar de provincie kijkt hoe zij in noodgevallen kan helpen, bijvoorbeeld met wolfwerende noodsets. Bent u een getroffen veehouder, of veehouder in een regio met een zwervende wolf? Dan kunt u een verzoek doen om een noodset in bruikleen te krijgen via: wolf@brabant.nl

Kan ik schadevergoeding krijgen?

Als een wolf een landbouwhuisdier heeft verwond of gedood, vergoedt de provincie de schade. Ga hiervoor de website van BIJ12 Melden van schade door wolven doet u telefonisch via: BIJ12

Wat doe ik als ik een wolf zie?

Uitgebreide informatie over het gedrag van een wolf, de leefwijze van een wolf en wat u kunt doen als u een wolf ziet vindt u op de website van Wolven in NederlandWaarnemingen van een wolf kunt u doorgeven via het Wolvenmeldpunt