Wolf in Brabant

De wolf is namelijk een beschermde diersoort en levert als roofdier een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit.

Zwervende wolven

De laatste jaren zijn er steeds vaker zwervende wolven in Noord-Brabant. Zwervende wolven zijn (jonge) wolven die de roedel van hun ouders hebben verlaten om op zoek te gaan naar een eigen territorium (leefgebied) en een partner. Zo is er in Brabant in mei 2020 een zwervende wolf door het gebied bij Heusden getrokken en in november 2020 in het gebied tussen Oss en Rosmalen.

Gevestigde wolf op de Groote Heide

Op de Groote Heide heeft zich eind september 2020 officieel een wolf gevestigd in Noord-Brabant. Als dezelfde wolf een half jaar in een gebied zit, spreken we van een gevestigde wolf. De provincie wijst zo’n gebied dan als leefgebied aan.

Interprovinciaal Wolvenplan

Zwervende wolven kunnen grote afstanden afleggen en een leefgebied van een gevestigde wolf kan in meerdere provincies liggen. De 12 provincies hebben daarom een gezamenlijk Interprovinciaal Wolvenplan vastgesteld.

Adviescommissie preventie wolvenschade Noord-Brabant

Om samen met betrokken Brabantse partijen te zoeken naar de beste oplossingen om goed met de wolf samen te leven, heeft de provincie een Adviescommissie Wolven ingesteld ingesteld. Deze adviescommissie zal zich enerzijds bezighouden met de gevestigde wolf op de Groote Heide. Anderzijds wil de commissie zich ook voorbereiden op zwervende wolven. De commissie zal de provincie adviseren over preventieve maatregelen, de financiering hiervan en de beste manier van samenwerking. Pieter van Geel is voorzitter van de commissie die breed is samengesteld met vertegenwoordigers vanuit landbouw, schapenhouders, natuurorganisaties, faunabeheer en gemeenten.

Hoe voorkom ik schade?

Wolven eten vooral grote wilde hoefdieren zoals edelherten, wilde zwijnen en reeën. Een wolf kan ook gevaarlijk zijn voor vee zoals schapen. Het is daarom belangrijk om vee te beschermen, bijvoorbeeld met netten. Hoe dit kan leest u in de: Faunaschade Preventie Kit Wolven

Wolfwerende noodsets

De verantwoordelijkheid om vee te beschermen ligt bij degene van wie het vee is. Maar de provincie kijkt hoe zij in noodgevallen kan helpen, bijvoorbeeld met wolfwerende noodsets. Bent u een getroffen veehouder, of veehouder in een regio met een zwervende wolf? Dan kunt u een verzoek doen om een noodset in bruikleen te krijgen via: wolf@brabant.nl

Kan ik schadevergoeding krijgen?

Als een wolf een landbouwhuisdier heeft verwond of gedood, vergoedt de provincie de schade. Ga hiervoor de website van BIJ12 Melden van schade door wolven doet u telefonisch via: BIJ12

Wat doe ik als ik een wolf zie?

Uitgebreide informatie over het gedrag van een wolf, de leefwijze van een wolf en wat u kunt doen als u een wolf ziet vindt u op de website van Wolven in NederlandWaarnemingen van een wolf kunt u doorgeven via het Wolvenmeldpunt

Zie ook