Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden. Zo wordt de biodiversiteit (het totaal aan planten en dieren) bevorderd.

Ontbrekende verbindingen

Ongeveer 90% van het Natuurnetwerk Brabant wordt gevormd door bestaande natuurgebieden zoals bijvoorbeeld de Biesbosch en de Maashorst. Maar het netwerk is nog niet compleet. Er ontbreken nog veel gebieden en verbindingen die belangrijk zijn voor dieren en planten. Vanwege de klimaatverandering veranderen hun leefomstandigheden en wordt dat nog urgenter. Zij moeten zich kunnen verplaatsen om genoeg voedsel te kunnen blijven vinden en zich voort te planten.

Maar het Natuurnetwerk is er niet alleen voor planten en dieren, maar ook voor mensen. Mensen genieten, recreëren en ontspannen in de natuur en voelen zich gelukkiger. Natuur schept kansen voor ondernemers die natuur en hun bedrijf willen combineren en helpt tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Groen Ontwikkelfonds Brabant

Waar verbindingen in het netwerk ontbreken, nodigt de provincie andere partijen uit om nieuwe natuur aan te leggen. Om initiatiefnemers te helpen nieuwe natuur te maken is het Groen Ontwikkelfonds Brabant opgericht. Zowel particulieren en bedrijven als overheden en natuurorganisaties kunnen hier terecht voor geld, grond en advies voor hun initiatief. Zie: Groen Ontwikkelfonds Brabant. In sommige gebieden voert de provincie ook zelf natuurprojecten uit.

Uitvoering

Bij de realisering gaat het om:

  • bestaande natuurgebieden,
  • gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt
  • gebieden waarin landbouwproductie en zorg voor de natuur samengaan (ondernemend natuurnetwerk)
  • en de Natura 2000-gebieden

De provincie werkt samen met verschillende Brabantse partners aan het Natuurnetwerk en ondersteunt partijen die natuurprojecten uitvoeren. Gemeenten, organisaties, particulieren en (agrarisch) ondernemers gaan steeds vaker zelf natuur ontwikkelen en beheren. Zoals Stichting Dommelbimd, die door crowdfunding het Dommeldalgebied nabij het centrum van Boxtel heeft aangekocht en nu beheert en ontwikkelt. De provincie juicht dat toe. Bekijk meer voorbeelden op de site van Groen Ontwikkelfonds Brabant

Natuurbeheerplan (kaart en tekst)

Op de interactieve kaart van het natuurbeheerplan is het Natuurnetwerk Brabant (NNB) te zien. De provincie wil in 2027 alle ontbrekende verbindingen in het netwerk hebben gedicht met nieuwe natuur. De concrete ambities staan beschreven in het natuurbeheerplan. Hierin staan 2 kaarten: de beheertypekaart en de ambitiekaart. De beheertypekaart laat zien hoe natuur en landschap in Noord-Brabant er nu voor staan. En de ambitiekaart geeft aan hoe zij eruit moeten gaan zien. Het natuurbeheerplan vormt de basis voor subsidies die gaan over het beheer en de inrichting van het Natuurnetwerk.

Contact

Natuurnetwerk Brabant (NNB)

Zie ook