Dat is belangrijk om genoeg voedsel te vinden en zich voort te planten. Maar het Natuurnetwerk Brabant is ook belangrijk voor de Brabantse samenleving en economie. Mensen voelen zich gelukkiger en zijn gezonder met natuur om zich heen. Huizen dichtbij natuur hebben vaak een hogere waarde. Mensen recreëren graag in de natuur. Recreatiebedrijven en andere ondernemers weten steeds vaker natuur en hun bedrijf succesvol te combineren. Natuur helpt tegen de gevolgen van klimaatverandering. Bomen en planten nemen CO2 op uit de lucht en de natuur vangt overtollig water op tijdens hevige regenbuien.

Groen Ontwikkelfonds Brabant

Provincie Noord-Brabant werkt daarom samen met verschillende Brabantse partners aan het Natuurnetwerk Brabant. Door natuurprojecten te financieren en soms ook zelf uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld het project Peelvenen, gericht op hoogveenherstel in de Peel. Daarnaast steunt de provincie Noord-Brabant via het eigen Groen Ontwikkelfonds Brabant initiatiefnemers die zelf natuur willen maken en beheren.

Meedoen?

Om het Natuurnetwerk Brabant in zijn geheel te realiseren, zijn nieuwe initiatieven welkom. De provincie nodigt bedrijven, particulieren, gemeenten en organisaties uit om zelf nieuwe natuur te maken en toe te voegen aan het Natuurnetwerk Brabant. Daarvan zijn overal in Brabant al goede voorbeelden te vinden. Bekijk video’s, factsheets van Brabantse initiatieven op groenontwikkelfondsbrabant.nl Heeft u een goed idee voor natuurontwikkeling? Word dan Brabantse natuurpartner! En kijk voor de mogelijkheden op: groenontwikkelfondsbrabant.nl

Natuurnetwerk Brabant

Meer weten over het Natuurnetwerk Brabant of het natuurbeheerplan? Zie: Natuurnetwerk Brabant (NNB), lees de factsheet of bekijk de kaart Natuurbeheerplan