Het Natuurbeheerplan bestaat uit een tekstueel plan en een bijbehorende interactieve kaart Het Natuurbeheerplan bestaat uit een aantal onderdelen:

 • De beheertypenkaart
  Deze kaart bevat de actueel voorkomende natuur in Brabant in het veld en vormt de grondslag voor de beheersubsidie in het kader van het subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).
 • De ambitiekaart
  Deze kaart geeft het gewenste eindbeeld van het Natuurnetwerk Brabant.
 • 2 Kaartlagen voor agrarisch natuurbeheer (leefgebied agrarisch en leefgebied water)
  Deze kaarten geven aan welke subsidiemogelijkheden in welk gebied beschikbaar zijn in het kader van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Doorgeven van wijzigingen

De kaarten van het Natuurbeheerplan worden 3x per jaar aangepast. Iedereen kan een wijzigingsverzoek indienen via natuurbeheerplan@brabant.nl De wijziging moet een ecologische of hydrologische onderbouwing hebben.

De perioden van indienen van wijzigingen zijn:

Grenswijzigingen

 • Indienen tot 1 januari. Ontwerp besluit GS in april en definitief besluit GS in september. Beide besluiten zijn in samenhang met de Interim Omgevingsverordening.
 • Op het Ontwerp besluit is inspraak mogelijk.

Wijzigingen van de beheertypenkaart en/of de ambitiekaart

 • Indienen tot 1 januari. Besluit GS in april
 • Indienen tot 1 mei. Besluit GS in september
 • Indienen tot 1 september. Besluit GS in december

Zie ook