Binnen het gebied de Markiezaat neemt het Markiezaatsmeer het grootste deel van het gebied in. Dit meer stond vroeger in directe verbinding met de Oosterschelde. Aan de oevers van het meer zijn moerassen, riet en wilgenbosschages te vinden. Het gebied is vooral bijzonder doordat er veel (zeldzame) vogelsoorten te zien zijn, bijvoorbeeld de lepelaar, de dodaars. de grauwe gans, de wintertaling, de strandplevier en de kluut.

Beheerplan

De provincie heeft voor de Markiezaat in 2014 een beheerplan opgesteld. Daarin staan maatregelen om de beschermende habitattypen en -soorten in stand te houden. De 1e planperiode (2014-2020) is afgelopen. En momenteel spelen landelijke ontwikkelingen over de vorm en inhoud van beheerplannen. In afwachting hiervan heeft de provincie besloten om het bestaande beheerplan met een nieuw tijdvak van 6 jaar te verlengen (2021-2027). De bestaande maatregelen zullen dan ook voortgezet worden. Zodra er landelijk duidelijkheid is, wordt het beheerplan geactualiseerd.

Zie ook