Deze video gaat over Natura 2000

De provincie Noord-Brabant heeft 21 natura 2000-gebieden. Voor 15 van deze beschermde natuurgebieden stelt de provincie beheerplannen op. Voor de overige gebieden zijn het Rijk of aangrenzende provincies verantwoordelijk. In deze beheerplannen staan afspraken die bijdragen aan de bescherming van deze natuurgebieden. Samen met terreinbeherende organisaties (TBO’s) en andere partners wordt er hard gewerkt aan het behouden en verbeteren van de Brabantse natuur.

Meer informatie

Zie ook