Ecologische verbindingszones (EVZ)

Als dieren en planten geen uitwisseling hebben met dieren en planten in andere gebieden lopen zij het risico om uit te sterven. De ecologische verbindingszones gaan versnippering van de Brabantse natuur tegen doordat zij natuurgebieden verbinden. Ze functioneren als trekroutes en als (tijdelijk) leef- en voortplantingsgebied voor dieren en planten. De provincie nodigt andere partijen uit om nieuwe ecologische verbindingszones te realiseren en stelt daarvoor geld en grond ter beschikbaar via het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Voor de mens

De ecologische verbindingszones zijn er niet alleen voor planten en dieren, maar maken het landschap ook afwisselender en aantrekkelijker voor de mens. Vaak gaat de aanleg van natuur samen met de uitbreiding van wandel- en fietsroutes. Dat vergroot de toegankelijkheid van het buitengebied. In de nieuwe natuur is ook vaak ruimte voor het bergen van water tijdens hevige regenbuien. Zo dragen ecologische verbindingszones bij aan het voorkomen van wateroverlast.

Ecologische Verbindingen op de kaart

De ligging van ecologische verbindingszones kunt u bekijken in de kaartviewer van het natuurbeheerplan .

Contact

Ecologische verbindingszones (EVZ)

Zie ook