Kinderen met schepnet in de natuur

Biodiversiteit vormt de basis van het leven door grondstoffen, medicijnen en voedsel te leveren, maar ook de water- en luchtkwaliteit te reguleren. Door de economische groei en de gevolgen voor lucht, water en bodem, toenemende bebouwing en uitbreiding van de infrastructuur is de biodiversiteit in Brabant onder druk komen te staan. Zo zijn er soorten vogels verdwenen, zoals de kemphaan en de korhoen. Ook komen grutto’s en kieviten steeds minder voor. Daarnaast is het aantal vlindersoorten in Brabant sterk afgenomen. Maar er zijn ook positieve signalen. Zo zijn de grote zilverreiger en de middelste bonte specht aan een opmars bezig. En wil Brabant de grote natuurgebieden, zoals de Loonse en Drunense duinen en de Maashorst, geschikt maken als leefgebied voor grote zoogdieren die vroeger ook in Brabant voorkwamen: edelhert, bever, otter, wisent en lynx. 

Verbetering van biodiversiteit

De provincie werkt aan biodiversiteit door enerzijds te investeren de omvang en kwaliteit van een robuust natuurnetwerk. Dit netwerk aan natuurgebieden gaat versnippering van de natuur tegen. Dieren kunnen zich zo gemakkelijk verplaatsen tussen de gebieden. Anderzijds neemt de provincie maatregelen ter verbetering van bodem-, water- en luchtkwaliteit. Zie het Provinciale Milieu- en waterplan. Voor het terugdringen van de stikstofbelasting door landbouw, industrie en verkeer werkt de provincie samen met de betrokkenen, bijvoorbeeld door het toepassen van stikstofarme stallen. In bijzonder kwetsbare gebieden zijn strengere regels nodig, daarvoor is de Programmatische aanpak Stikstof (PAS). Naast het vergroten van leefgebieden met ruimte voor kwaliteit voor plant en dier geeft de provincie subsidie om het uitsterven van bedreigde plant- en diersoorten te voorkomen.