De zoom (Brabantse Wal) De Maashorst2 Dommel regio Groene Woud

foto's: Nick Franken, Kees Beekmans Fotografie en Ward Vansteelandt

Hoogwaardige groene landschappen zijn van groot belang voor een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat in Brabant en vormen de basis voor het realiseren van een hoogwaardige kennis- en innovatieregio.

Projecten

De 3 regio’s gingen aan de slag. Gezamenlijk is in Landschappen van Allure €128 miljoen geïnvesteerd (waarvan €52 miljoen Provinciale subsidie) in 8 projecten, bestaande uit 73 deelprojecten. Bekijk ze allemaal in het eindverslag van Landschappen van Allure

Totaalaanpak

Johan van den Hout, Gedeputeerde Natuur, Water en Milieu: “We mikten erop onze natuurgebieden beter op de kaart te zetten. Daarbij hanteerden we 3 landschapsversterkende thema’s voor een aantrekkelijker leef- en vestigingsklimaat: ‘groen is de basis’, ‘verbinden stad en land’ en ‘ondernemen in het landschap’. Met de subsidieregeling Landschappen van Allure wilden we een duurzame verandering in gang zetten. Een totaalaanpak in plaats van investeren in versnipperde projecten. Door strengere eisen te stellen, is nu een sterk netwerk gerealiseerd dat een duurzame connectie met de natuur en structurele ontwikkeling mogelijk maakt.”

De natuur in!

“Inwoners, overheden, organisaties en ondernemers hebben hun verantwoordelijkheid genomen. Zonder hen was deze blijvende ecologieboost nooit gelukt. En alle projecten die met Landschappen van Allure in gang gezet zijn, blijven doorontwikkelen. Ik verwacht dat de fysieke resultaten over tientallen jaren nog altijd fier overeind zullen staan. De terugkoppeling die wij van Brabanders ontvangen, benadrukt dat de participatie met de natuur gelukt is. In de hele provincie horen we dat inwoners plekken ontdekken waarvan ze het bestaan niet kenden. Terwijl ze gewoon op fiets- of wandelafstand van hun woning liggen”, aldus Van den Hout.

Zie ook