Van januari tot juli 2022 is de luchtkwaliteit door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gemeten. Aanleiding voor het onderzoek was een meetverzoek van de gemeente ’s-Hertogenbosch en de werkgroep A59- Oost, met vrijwilligers vanuit diverse wijk- en dorpsraden, om de luchtkwaliteit langs de A59 te meten. De metingen vonden plaats in het kader van het project roulerende meetstations van de provincie Noord-Brabant. 

Zie ook