Van januari tot juli 2022 is de luchtkwaliteit door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gemeten. Aanleiding voor het onderzoek was een meetverzoek van de gemeente Etten-Leur om in beeld te brengen wat de invloed van de rijksweg A58 en industrieterrein Vosdonk is op de luchtkwaliteit in de woonkern Etten-Leur. De metingen vonden plaats in het kader van het project roulerende meetstations van de provincie Noord-Brabant.

Contact

Luchtkwaliteit Etten-Leur kruispunt Roosendaalseweg Grauwe Polder

Zie ook