In het BSL staan onder andere verkeersmaatregelen en maatregelen voor de problemen met fijn stof in de intensieve veehouderij. Het BSL is een onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Doelstellingen

Het BSL heeft er mede voor gezorgd dat in Brabant:

  • voldaan wordt aan de Europese normen voor fijnstof (PM10) en stikstofoxiden (NO2)
  • de geplande ruimtelijke en infrastructurele projecten zijn gerealiseerd

Contact

Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

E.G.A.H. (Edwin) Weijtmans
Projectleider implementatie

Zie ook