Stiltegebieden

Toch zijn er gebieden waar nog rust is te vinden. De provincie heeft een aantal van deze gebieden aangewezen als stiltegebieden. Deze gebieden worden beschermd tegen te veel geluid. Dat is hard nodig voor zowel mens als dier. In stiltegebieden zijn daarom geen ontwikkelingen toegestaan die (veel) lawaai met zich meebrengen.

Stiltegebieden in Noord-Brabant

Na onderzoek en in overleg met de gemeenten heeft de provincie 31 stiltegebieden geselecteerd. Deze gebieden zijn opgenomen in de Interim omgevingsverordening.

Wat wel en wat niet kan in een stiltegebied

Het is niet de bedoeling mensen uit de stiltegebieden te weren. U moet er juist kunnen genieten van de rust. Rustig recreëren, wandelen en fietsen zijn toegestaan. De natuurlijke geluiden in een stiltegebied mogen daarbij niet verstoord worden. Het gebruik van radio’s, sirenes, modelvliegtuigen, vuurwerk en andere apparaten die lawaai kunnen produceren, is daarom niet toegestaan. Tegen deze en andere geluidproducerende activiteiten wordt opgetreden. Wat wel en niet is toegestaan in een stiltegebied is opgenomen in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. Activiteiten die van oudsher al in het gebied plaatsvinden, zoals landbouw, bosbouw of jacht, zijn meestal gewoon toegestaan. Er worden regelmatig geluidmetingen uitgevoerd. Uit deze metingen blijkt dat in vrijwel alle gebieden de doelstelling voor het vinden van rust en stilte nog steeds wordt behaald.

Ontheffing stiltegebied aanvragen

Voor sommige activiteiten kunt u toestemming en ontheffing van de provincie krijgen om tijdelijk ‘lawaai te mogen maken’. Het aanvraagformulier voor een ontheffing vindt u in het loket.

Zie ook