De provincie Noord-Brabant zet zich in om een duurzame woon- en leefomgeving te creëren met gezondheid en welzijn als centrale, duurzame uitgangspunten voor gebiedsontwikkeling. Langdurige geluidsoverlast kan een negatieve invloed hebben op de gezondheid. Wegverkeer is de belangrijkste bron van geluidsoverlast in Brabant. Verschillende grote snelwegen doorkruisen de provincie en worden dagelijks intensief gebruikt. Hierdoor zijn er nog maar weinig stille gebieden in Brabant.

De provincie heeft een aantal gebieden die nog wel stil zijn, aangewezen als stiltegebieden. Deze gebieden worden beschermd tegen activiteiten die geluid veroorzaken.

Klachten over geluidsoverlast

Klachten over hinder door geluid in Brabant kunt u melden via een milieuklachten-melding

Geluidsoverlast door luchtvaart

Heeft u vragen of klachten over geluid door luchtvaart? Op de pagina klachten luchtvaart leest u hier meer over.