Duurzaamheidscan

Duurzaamheid wordt gemeten in 3 aspecten:

  1. ecologische draagkracht (planet)
  2. kansen voor alle mensen (people)
  3. economische ontwikkelruimte (profit)

Maar meten alleen is niet voldoende. Hoe kunt u duurzaamheid op een goede manier meenemen in uw project? Hoe concretiseert u dit vage begrip tot iets dat meerwaarde oplevert? De duurzaamheidscan helpt daarbij. Gemeentes, waterschappen en andere organisaties kunnen hem gratis gebruiken. De volgende organisaties doen dit al:

  • gemeente Uden
  • gemeente Eindhoven
  • Brabantse Health Deal
  • gemeente Tilburg
  • Waddenfonds
  • evaluatie Grow project (ook internationaal)

Hoe werkt het?

De duurzaamheidscan (PPP-scan) is het meest geschikt voor concrete projecten en kunt u het best uitvoeren bij de start van een project. Het is dan nog mogelijk de uitkomsten van de scan toe te passen. Als u de scan wilt uitvoeren met uw team, maak dan een account aan via de website en nodig uw teamleden uit om individueel de digitale vragenlijst in te vullen. Hierbij scoort iedereen hoeveel het project bijdraagt aan een aantal deelaspecten van duurzaamheid. Vervolgens gaat u met elkaar in gesprek over de uitkomsten. Als team bepaalt u wat u wel en niet met de uitkomsten van de scan doet. Het uitvoeren van de scan, inclusief de discussie, kost per persoon gemiddeld zo’n 2 uur. Het voordeel is dat u in de volle breedte alle aandachtspunten onder de loep neemt en weloverwogen keuzes kunt maken om het project toekomstbestendig te maken.

Evaluatie van duurzaamheid

Elke 4 jaar laat de provincie een 'afdruk' maken waaruit te zien is hoe de provincie Brabant ervoor staat op het gebied van duurzaamheid: de Duurzaamheidbalans.

Zie ook