In Noord-Brabant liggen ongeveer 600 voormalige stortplaatsen. Onderzoek van de provincie wees uit dat de meeste van deze stortplaatsen ongevaarlijk zijn voor de mens.

Stortplaatsenkaart

De provincie heeft alle bekende voormalige stortplaatsen in Brabant op een stortplaatsenkaart gezet. Op die kaart ziet u voor elke locatie tot waar de stortplaats begrensd is en of er activiteiten hebben plaatsgevonden om (een deel van) de locatie anders te gebruiken. Daarnaast kunt u via de kaart voor elke locatie de beschikbare onderzoeksrapporten downloaden. Zo ziet u snel wat er onderzocht is en of de locatie risico’s oplevert voor mens en/of milieu.

Deze kaart blijft nog enkele jaren na 1 januari 2024 bereikbaar, maar de gegevens worden niet meer geactualiseerd. Daarvoor dient u zich te wenden tot de desbetreffende gemeente.

NAVOS-programma

De onderzoeken die de provincie deed, zijn onderdeel van het landelijke NAVOS-programma (nazorg voormalige stortplaatsen). Dat programma is opgezet om een overzicht te krijgen van alle stortplaatsen in Nederland. Daarna zijn er op initiatief van de provincie nog aanvullende onderzoeken uitgevoerd om een completer beeld te krijgen.

Zie ook