Brabantse Bodematlas

Op deze kaarten vindt u de actuele bodeminformatie waarover de provincie beschikt. Kennis van bodem en ondergrond geeft inzicht in kansen en belemmeringen voor  verantwoord gebruik van  bodem en  ondergrond.

Wilt u de kaarten raadplegen? Ga dan naar: Brabantse Bodematlas

Kaartsoorten

De Bodematlas bevat kaarten met informatie over: 

  • bodemsoorten, geologie en hydrologie
  • landbouw, natuur, waterwinning, delfstoffen, energie¬≠winning en -opslag
  • aardkundige, natuur- en cultuurhistorische waarden
  • en de voortgang van de bodemsaneringsoperatie

U kunt inzoomen op een specifieke locatie, om daar bepaalde kaartlagen te bekijken. U kunt ook verschillende kaartlagen combineren (over elkaar leggen) en/of doorklikken naar achtergrondinformatie over een kaartlaag of een bepaald bodemthema.

Doelgroep

De Brabantse Bodematlas is bedoeld voor gemeenten, waterschappen, omgevings¬≠diensten, adviesbureaus en andere partijen die bezig zijn met  ruimtelijke inrichting en gebruik van bodem en ondergrond.