Heerenboeren

Vanuit verschillende maatschappelijke initiatieven kwamen vragen binnen bij Stérk.Brabant over het bouwen aan een community die actief is én blijft. Om deze vragen te kunnen beantwoorden, zijn eind 2018 door de provincie Noord-Brabant en Stérk.Brabant de eerste stappen gezet voor de proeftuin Stérke Communities.

Proeftuin Sterke Communities

Onder begeleiding van corporate antropoloog Walter Faaij, zijn 3 uiteenlopende initiatieven aan de slag gegaan met hun vraagstuk: De Groene Vrijwilliger, Herenboeren Wilhelminapark en De Wijkzuster. Door de kennis en reflectie van Walter Faaij is iedereen anders gaan kijken naar de uitdaging waar ze voor staan. Ze hebben inzicht gekregen in wat kan helpen om een community te versterken of te vernieuwen. Zo is een goed verhaal van essentieel belang: waar ben je van en wat wil je bereiken? Een heldere rol- en taakverdeling zorgt voor efficiency en veiligheid in de community. Een tip van Walter is ook de kracht van de unieke verschillen in je community te gebruiken en ze te verbinden tot gemeenschappelijkheid. Zie ook de video Masterclass via youtube.com.

Iedere deelnemer heeft hier een eigen koers in. De één is bezig met het verhelderen van de narritive (wat bindt ons), de ander met het samenbrengen van leefwereld en systeemwereld in de zorg. Of met een manier om een bredere/jongere groep aan te spreken door hen al op voorhand te betrekken bij activiteiten. Dankzij alle adviezen en de daaruit voorvloeiende acties zijn de initiatieven een flinke stap verder in hun ontwikkeling. Ze kunnen doelgerichter aan de slag met het versterken van hun community, kunnen andere initiatieven ook tips hierover geven. Natuurlijk stopt de reis hier niet, de ontdekkingstocht gaat verder!

Stérk.Brabant

Samen met de stichtingen Zet en Zorgbelang werkt de provincie aan het versterken van maatschappelijke initiatieven in Brabant. In 2017 is hiervoor het platform Stérk.Brabant opgericht. Stérk.Brabant brengt vraag en aanbod samen en geeft antwoord op allerlei vragen. Bijvoorbeeld over het aanvragen van financiering of hoe je nou eigenlijk start als sociaal ondernemer. Dat doet team Stérk.Brabant persoonlijk, maar ook fysiek en online komt de community bij elkaar.

Zie ook