Sociale veerkracht in Brabant

Met het programma Versterken Sociale Veerkracht (VSV) hebben we als provincie in de bestuursperiode 2015 – 2019 willen leren hoe we konden aansluiten bij de veerkracht van de samenleving en de vragen die deze initiatiefnemers hebben. Het programma had twee doelstellingen. Het versterken van de sociale veerkracht in de samenleving. Zodat elke Brabander deelt in en bijdraagt aan de goede kwaliteit van leven in onze provincie. En daarnaast het benutten en laten groeien van sociale veerkracht om oplossingen voor maatschappelijke opgaven te versnellen, te verduurzamen en draagvlak te geven.

Betrouwbaar, bereikbaar en dichtbij

Centraal in het programma stond de keuze dat we laagdrempelig, dichtbij, bereikbaar en betrouwbaar wilden zijn. Het programma faciliteerde en deed wat nodig was om partners en initiatieven verder te helpen. Het richtte zich op mensen, initiatieven en ondernemers die een maatschappelijk probleem op een vernieuwende manier probeerden te lossen. De overheid dus echt als partner in maatschappelijke opgaven.

Lerende en ontwerpende aanpak

We kozen voor een lerende, ontwerpende aanpak. Want alleen met een goed begrip van de opgave en de mensen die zich inzetten om een maatschappelijk doel te bereiken, wordt het mogelijk om werkende oplossingen te bedenken en tot duurzame resultaten te komen. In de projecten die wij ondersteunden was het leerresultaat vaak gelijkwaardig aan het projectresultaat. Want als iets niet lukte, leerden we daar ook heel veel van!

Lees meer over het programma Versterken Sociale Veerkracht in het magazine: SLIM, De overheid als partner in maatschappelijke opgaven.

Zie ook