Deze video gaat over Proeftuin Sociaal Inkopen 2

Meerdere onderzoeken laten zien dat toegang tot markten (nieuwe klanten) één van de grootste belemmeringen is voor de groei van sociale ondernemingen. De provincie richt zich dan ook samen met Brabantse gemeenten en organisaties op het verbeteren van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en sociaal inkopen in Noord-Brabant.

Sociaal Inkopen

Om sociale ondernemingen beter in staat te stellen afnemers te vinden kijken Brabantse publieke organisaties zoals gemeenten of het eigen inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden geschikter kunnen worden gemaakt voor sociale inkoop. Omdat dit een pittige uitdaging is, heeft de provincie Noord-Brabant dit opgepakt in een gezamenlijke proeftuin Sociaal Inkopen. Het doel is te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn op het gebied van MVI en sociaal inkopen om belemmeringen te overwinnen door concreet aan de slag te gaan. In dit proces is tijdens verschillende modules praktische kennis opgedaan over het waarom, hoe en wat van sociaal inkopen. Ook zijn organisaties onder begeleiding van Buy Social en andere experts aan de slag gegaan om sociaal inkopen daadwerkelijk vorm te geven.

Afrondende fase

In de afrondende fase van de proeftuin verzamelde Buy Social de geleerde lessen. Daarvan wordt een praktische handreiking gemaakt zodat de opgedane kennis overdraagbaar is. Ter afsluiting vond een Buy Social Event plaats op 23 september 2019 met pitches van sociale ondernemingen. Tijdens dit event werd de slotpublicatie met geleerde lessen gepresenteerd. Doel van het event is om de geleerde lessen maximaal zichtbaar te maken voor andere overheden en bedrijven, zodat MVI en sociaal inkopen echt op de kaart staan in de provincie Noord-Brabant.

Ook Platform31 volgde de proeftuin. Zie de blogs waarin zij inzichten delen met andere Nederlandse gemeenten.