Deze video gaat over Proeftuin Sociaal Inkopen 2

Wat is betekenisvol ondernemen?

Een gezamenlijk streven van Brabant is een samenleving waarin iedereen mee kan doen, een schone leefomgeving en een duurzame circulaire economie. We doen dit samen met ondernemers die met ons werken aan deze belangrijke doelen. Bij betekenisvol ondernemen gaat het om meer dan alleen winst; het verbeteren van de wereld en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken staan voorop. Voorbeelden van Brabantse sociale ondernemers zijn De Verspillingsfabriek,SNEW, Cycloon en IBN.

Verschillende onderzoeken laten zien dat het voor sociale ondernemingen lastig kan zijn om nieuwe afnemers te vinden. Dit houdt in dat deze ondernemingen minder hard groeien dan ze zouden willen. De provincie richt zich daarom samen met Brabantse gemeenten en organisaties op het verbeteren van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), ofwel Sociaal Inkopen in Noord-Brabant. Dat betekent dat niet alleen naar de prijs van de producten of diensten wordt gekeken maar ook naar de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten.

Proeftuin Sociaal Inkopen

De provincie Noord-Brabant heeft in 2019 een proeftuin georganiseerd om te verkennen hoe we inkoop bij sociale ondernemers kunnen vergroten. Want hoe meer er bij hen wordt ingekocht, hoe meer impact zij hebben in onze Brabantse samenleving. Onder begeleiding van Buy Social en andere experts hebben de deelnemers veel praktische kennis opgedaan en zijn ze aan de slag gegaan om sociaal inkopen daadwerkelijk vorm te geven. In een aantal sessies is gezocht naar mogelijkheden om sociaal ondernemers onder de aandacht te brengen bij organisaties en ogenschijnlijke hindernissen voor sociaal inkopen weg te nemen.

Zo is er een ‘meet the market’ georganiseerd waarbij ondernemers een pitch hebben gehouden over hun bedrijf, gevolgd door 1-op-1 gesprekken met organisaties om te kijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Bij de provincie heeft de proeftuin o.a. geresulteerd in het leveren van zo’n 500 kerstpakketten door sociaal ondernemer DoeGoods.

Geleerde lessen

Alle ervaringen en opgedane kennis is verzameld in het digitaal magazine ‘Inkopen met impact’. Doel hiervan is om de geleerde lessen maximaal zichtbaar te maken voor andere overheden en bedrijven, zodat sociaal inkopen echt op de kaart staat in de provincie Noord-Brabant.

Ook Platform31 volgde de proeftuin. Zie de blogs waarin zij inzichten delen met andere Nederlandse gemeenten.