Alleen in een veerkrachtige samenleving kunnen mensen een betekenisvol leven leiden. Hoe ziet zo’n samenleving eruit?

Welke goede voorbeelden zijn er al? Maar ook wat zijn de uitdagingen? Hoe kunnen deze voorbeelden anderen inspireren om iets soortgelijks te doen en hoe kan het beter? Het internationale project ITHACA (InnovaTion in Health And Care for All) zoekt antwoorden op deze vragen en moet concrete handvatten opleveren voor de provincie.

Bekijk ook de video over de uitdagingen in de provincie Noord-Brabant op het gebied van innovatiebeleid.

Rol provincie

Provincie Noord-Brabant is één van de 9 betrokken regio’s en trekker van het ITHACA-project. Leren van elkaars innovatiebeleid en er actief op reflecteren; dat is de opzet van het 5 jaar durende project.

Astrid Kaag leidt het project vanuit de provincie: “Ik ben heel blij met deze aanpak. Het is uniek dat zoveel partijen rondom dit thema bij elkaar zitten. We willen van én met elkaar leren hoe we de ontwikkeling van innovatieve oplossingen kunnen stimuleren. Denk aan ondernemers die met hun bedrijf niet alleen economische waarde creëren, maar óók een zichtbare maatschappelijke en ruimtelijke impact hebben. De vraag is in hoeverre ons beleid al is ingericht op dit soort spelers.”

Actief vergelijken

“Een kijkje in de keuken nemen van de andere betrokken regio’s is heel nuttig, waarbij we ook inzetten op het leeraspect. Zo willen we écht tot een ander beleid komen. Daarom zijn de feedbackrondes zo belangrijk: je wordt gedwongen een mening te vormen en scherpe vragen te stellen. Daardoor ben je veel actiever aan het vergelijken: hoe verschilt de werkwijze in een andere regio met die van ons? Wat kunnen we leren en wat zouden we zelf anders of beter doen?”

Bekijk de website van ITHACA.