De provincie zet zich in om voedselverspilling tegen te gaan (met als ambitie 50% minder verspilling in 2030 dan in 2015). Daarmee behouden we economische waarde en verzilveren we de kansen die dit biedt voor innovatie en nieuwe bedrijvigheid.
 

Tegengaan van voedselverspilling

Minder voedselverspilling draagt bij aan:

  • het verminderen van uitstoot van broeikasgassen en behalen van de klimaatdoelstellingen;
  • een circulaire economie waarin we onze grondstoffen binnen het voedselsysteem telkens opnieuw tot waarde laten komen;
  • minder landgebruik en het behoud van biodiversiteit;
  • minder afhankelijkheid van de wereldwijde grondstoffenmarkt;
  • een veerkrachtig voedselproductiesysteem met genoeg goed voedsel voor iedereen.

Wat doet de provincie

De provincie vindt voedselverspilling een belangrijk thema omdat het raakt aan veel maatschappelijke opgaven voor Brabant zoals klimaatverandering, energiebesparing en het verduurzamen van de landbouw- en voedselketen. Daarom pakt de provincie samen met partners haar rol op dit thema:

  • door het stimuleren en maken beleid voor een circulaire economie.
  • door het stimuleren en mede mogelijk maken van samenwerking in de keten. Als bedrijven en organisaties hun krachten bundelen en samen innovatieve oplossingen ontwikkelen om reststromen van voedsel te verwerken, beperken we voedselverspilling.
  • als partner in de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling en het Circulair Food Center mede mogelijk maken als onderdeel van de Regio Deal Noordoost Brabant.
  • door het hoogwaardig benutten van voedselreststromen.

Impact

Reststromen uit de landbouw- en voedselindustrie kunnen met innovatieve technieken (opnieuw) ingezet worden als grondstof voor agro, food (inhoudsstoffen, eiwitten, nutriënten) en industrie. De provincie ondersteunt zowel kleine initiatieven waarin veel toegevoegde waarde wordt gecreëerd, als projecten die door hun grootte veel impact hebben. Bij ieder project ligt de focus op het sluitend krijgen van de businesscase, impact maken en opschaling van initiatieven.