In 2018 vormde de provincie samen met de andere ERG-regio’s het EUREGA-project 'We Are Food'. Hiermee zette de provincie Noord-Brabant/ FoodUp Brabant het hele jaar verschillende foodthema’s in de spotlights. Uitgangspunt: gastronomie kan veel economische kansen brengen en verdient een sterke plek in Europees, nationaal en regionaal beleid. De 9 projectpartners binnen EUREGA zetten zich hiervoor tot en met 2022 gezamenlijk in.

Doel in Brabant

Gastronomie is onderdeel van het Europese culturele erfgoed en heeft als zodanig raakvlakken met agrofood, onderwijs en toerisme. Doel van EUREGA is om beleid te ontwikkelen waardoor gastronomie in brede zin een grotere bijdrage levert aan regionale (toeristische) ontwikkeling.
Het doel van de Brabantse projectpartners is om 10% meer bezoek aan de regio te genereren op het gebied van gastronomie en gastvrijheid. Door de toeristische capaciteit te versterken en het Brabants erfgoed van cultuur, landschap en agrofood zichtbaar te maken, verwachten zij nieuwe banen en een groei van uitgaven in deze sectoren. In deze eerste fase halen ze vooral ideeën op tijdens bijeenkomsten in binnen- en buitenland met stakeholders. Deze worden doorvertaald naar actieplannen food & leisure in Brabant. Hierbij worden vanzelfsprekend Brabantse marktpartijen en stakeholders betrokken.

Deelnemende regio’s

De partners die meewerken aan EUREGA zijn:

  • Municipality of 's-Hertogenbosch (Netherlands)
  • Province of Noord-Brabant (Netherlands)
  • ProAgria Pohjois-Savo (Finland)
  • Northern and Western Regional Assembly (Ireland)
  • Development Agency of South Aegean Region -READ S.A. (Greece)
  • Sibiu County Council (Romania)
  • Hajdú-Bihar County Government (Hungary)
  • IGCAT (Catalunya)
  • Prodeca – Government of Catalonia (Catalonia)

Meer informatie