FoodUp Brabant

Speerpunten daarbij zijn het verbinden van boeren en burgers, nieuwe verdienmodellen en het betrekken van onderwijs en jongeren.

Verbinding boer - burger

Na de Tweede Wereldoorlog was het beleid erop gericht om voldoende voedsel van goede kwaliteit voor een lage prijs te produceren. Dit is goed gelukt. Keerzijde van het verhaal is onder andere dat er steeds minder mensen een directe relatie hebben met onze voedselproductie. Ons eten wordt veelal geproduceerd in lange voedselketens die voor de consument vaak bestaan uit anonieme partijen. Hierdoor is de afstand tussen boer en consument steeds groter geworden. Vanuit FoodUp Brabant wil de provincie samen met boeren, burgers en andere partijen uit de keten, bijdragen aan een herwaardering van ons voedsel.

Onderwijs en jongeren

De jeugd heeft de toekomst. Daarom werkt FoodUp Brabant op veel terreinen samen met Brabantse onderwijsinstellingen en jongerenorganisaties aan vraagstukken op het gebied van voedsel. Zo worden er onder andere gesprekken gevoerd met jongeren en bijeenkomsten georganiseerd, gericht op bewustwording en werken samen met het BAJK (Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt) aan hun jaarprogramma. Daarnaast werkt de provincie samen met onderwijsinstellingen aan bewustwording van jongeren via voedseleducatieprojecten en het verbinden van ondernemersvragen aan het onderwijs. Ook wordt bij elk project gekeken hoe jongeren en het onderwijs hierin een rol kunnen spelen.

Meer informatie

Voor meer informatie over FoodUp Brabant kunt u terecht op het platform landbouwenvoedselbrabant.nl.