Sloopvergoeding stallen

Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte kan bijdragen aan de sloop van de bebouwing van stoppende veehouders. Lees: sloopvergoeding stallen.