Natuurinclusieve landbouw

Bent u een Brabantse veehouder en bent u gemotiveerd om door te ontwikkelen naar natuurinclusief ondernemen? Coaches met ruime ervaring in de agrarische sector kunnen u helpen met het maken van uw eigen ontwikkelplan. Lees: Natuurinclusieve landbouw

Groenontwikkelfonds Brabant

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant steunt projecten die bijdragen aan de realisatie van het NNB en de EVZ. Zie: Groen Ontwikkelfonds Brabant

Ondersteuningsnetwerk

Het ondersteuningsnetwerk biedt onafhankelijke gesprekspartners/coaches die de veehouder ondersteunen in zijn/haar keuze voor het bedrijf. In die gesprekken kan informatie geboden worden over financiering, regelgeving, alternatieve verdienmodellen, schulden en bedrijfsbeëindiging.

Zie ook