Daarom zijn regels aangepast die veehouders dwingen om op afzienbare termijn te investeren in toekomstbestendige stallen. Veehouders moeten daardoor eerder dan ze hadden gedacht een beslissing nemen over de toekomst van hun bedrijf.

Zo’n beslissing kan financieel ingrijpend zijn, is emotioneel beladen en brengt onrust met zich mee. Daarom is er het ondersteuningsnetwerk. Dat netwerk heeft als doel om de veehouder te helpen zijn of haar keuze te maken.

Wat doet het ondersteuningsnetwerk?

Het ondersteuningsnetwerk biedt onafhankelijke gesprekspartners/coaches die de veehouder ondersteunen in zijn/haar keuze voor het bedrijf. In die gesprekken kan informatie geboden worden over financiering, regelgeving, alternatieve verdienmodellen, schulden en bedrijfsbeëindiging.

Hoe doe ik mee?

Veelal is de gemeente het eerste aanspreekpunt voor deze ondersteuning. Als de gemeente die rol nog niet voldoende heeft georganiseerd, kan de veehouder in alle gevallen bij de provincie terecht. Stuur een mail: landbouwenvoedsel@brabant.nl