Voor houders van nertsen komt een stoppersregeling

Voor nertsenhouders is dit een ingrijpende gebeurtenis dat veel vragen met zich meebrengt. Het betekent niet alleen het einde van hun bedrijf, maar ook van een hele beroepsgroep.

Nadeelcompensatie nertsenhouders

Nertsenhouders hebben recht op een vergoedingsregeling, de zogenaamde ‘Nadeelcompensatie’. Die wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Gemeente is 1e aanspreekpunt

Houders van nertsen nemen voor hulp en advies allereerst contact op met hun gemeente. Deze stap kunnen zij nu alvast nemen. Naast de Nadeelcompensatie vanuit het Ministerie van LNV, kan de gemeente bezien of er nog aanvullende regelingen van de provincie of betreffende gemeente zijn, waar de ondernemer recht op heeft. Zo kan de gemeente doorverwijzen naar het ondersteuningsnetwerk van de provincie of de regeling VABIMPULS Voor vragen aan de provincie neemt contact op met Marc van de Ven via: MPJvdVen@brabant.nl

Het ondersteuningsnetwerk

Het ondersteuningsnetwerk biedt onafhankelijke gesprekspartners die de veehouder ondersteunen in zijn/haar keuze voor het bedrijf. In die gesprekken kan informatie geboden worden over financiering, regelgeving, alternatieve verdienmodellen, schulden en bedrijfsbeëindiging. Zo’n beslissing kan ingrijpend zijn, is emotioneel beladen en brengt onrust met zich mee. Het ondersteuningsnetwerk kan helpen overzicht te bieden.

VABIMPULS

VABIMPULS is er voor eigenaren van vrijgekomen en vrijkomende agrarische bedrijfslocaties – VAB’s – of voor eigenaren van veehouderijbedrijven die zich op een andere bedrijfsactiviteit willen gaan richten, binnen of buiten de agrarische sector. VABIMPULS helpt eigenaren bij het maken van keuzes over hun vrijgekomen of vrijkomende agrarische bedrijfslocaties (VAB’s). Samen met een deskundige van VABIMPULS verkent de eigenaar de mogelijkheden en kansen om zijn stallen, schuren of locatie een tweede leven te geven. Ook sloop kan daarbij een overweging zijn.