Volgens de vastgestelde waarden zouden de combiluchtwassers ervoor moeten zorgen dat slechts 15% tot 30% van de geur in de omgeving komt. Het WUR-onderzoek laat zien dat de geuruitstoot rond de 60% ligt. Voor ammoniak zijn er indicatieve cijfers dat de combi-luchtwassers een kwart meer ammoniak uitstoten dan de officiële emissiewaarde.

Emissiefactoren bijgesteld

Het WUR-rapport bevestigt verder dat de andere typen luchtwassers, biologische en chemische, naar behoren functioneren. De emissiefactoren voor geur van de combiluchtwassers zal worden bijgesteld. Het rapport en een brief hierover van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat vindt u op tweedekamer.nl

Gevolgen voor bedrijven

De wijziging van de geuremissiefactoren heeft geen directe gevolgen voor bedrijven waar dit type combiwasser is vergund en toegepast. Deze hoeven dus geen aanpassen te maken aan de luchtwasser.

Zie ook