In het Bestand Veehouderijbedrijven (BVB) kunt u vergunninggegevens bekijken uit het verleden tot en met de nu geldende. De gegevens zijn openbaar en het BVB wordt bijgehouden door de gemeenten. De gegevens zijn ook opgenomen in de kaartbank waarop u de ligging ziet van de bedrijven in uw omgeving. Deze kaartbank maakt het mogelijk om de gegevens uit het BVB met verschillende kaarten te combineren.

BVB-rapportages

Met het BVB maakt u eenvoudig overzichten van de veehouderijvergunningen in uw gemeente. Deze BVB-rapportages bevatten onder andere informatie over:

  • de aanwezige dieren
  • stalsystemen
  • ammoniak-, geur- en fijnstofemissies

Monitoring milieudoelen

De provincie gebruikt het BVB bij de monitoring van het ammoniak- en geurbeleid en in het bijzonder bij de voortgang van de plattelandsontwikkeling. Hierover wordt regelmatig gerapporteerd als onderdeel van de UBA monitoring.

Contact

Bestand Veehouderijbedrijven in Brabant

Zie ook