Nieuwe regels

In oktober 2019 is de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld. Hierin zijn de regels voor het aanpassen van verouderde stallen opgenomen. Deze gaan over het stalsysteem dat is toegepast om in de stal dieren te kunnen houden en zeggen niets over de bouw van de stal zelf. Er is in november 2020 een wijziging van de Interim omgevingsverordening vastgesteld. De regels luiden nu op hoofdlijnen als volgt:

Vanaf 1 januari 2024 geldt dat:

  • een veehouderij op bedrijfslocatieniveau moet voldoen aan de eisen van de IOV; of
  • ieder verouderd stalsysteem moet zijn aangepast aan de eisen van de IOV.

Er geldt een uitzonderingsregeling voor natuurinclusieve veehouderijen.

Minder uitstoot bij de bron

De provincie stimuleert emissieaanpak bij de bron. Voorbeelden hiervan ziet u in de infographic Toekomstbestendige stallen Bekijk ook de lijst met alle in Brabant toegestane emissiefactoren voor stalsystemen.

Wat is bedrijfslocatieniveau of een verouderd stalsysteem?

De emissie-eisen zijn in bijlage 2 bij de Interim omgevingsverordening opgenomen voor 3 periodes. Veehouders hebben een deadline waarop ze hun verouderde stalsysteem moeten aanpassen.
In de veelgestelde vragen en antwoorden hieronder is uitgelegd wat gemiddeld op bedrijfslocatieniveau betekent en wanneer er sprake is van een verouderd stalsysteem.

Verschil eisen in Brabant en landelijk besluit

Bedrijven die in juli 2017 niet voldeden aan het landelijke Besluit emissiearme huisvesting moeten hun stalsystemen voor 1 januari 2020 aanpassen. Deze bedrijven moeten ook per stalsysteem of op bedrijfslocatie niveau voldoen aan de emissie-eisen die gesteld zijn in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

Contact

Aanpassen verouderde stalsystemen

Zie ook