Via de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte kan voor elke vorm van leegstand een oplossing geboden worden.

Sloopvergoeding aanvragen

Heeft u vragen over deze mogelijkheid voor sloopvergoeding? Neem dan contact op met uw gemeente. Zie ook de website van Ruimte voor Ruimte

Gebiedsontwikkeling

De gemeente kan met de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR) onderzoeken of er binnen bebouwingsconcentraties in de gemeente ruimte voor ruimte woningen ontwikkeld kunnen worden. Waarbij de gemeente een deel van de opbrengst kan inzetten voor sloop van overtollige bebouwing in het buitengebied. Bijvoorbeeld op locaties van veehouders die liggen binnen de bebouwing en die ook willen stoppen. Het kan gaan om een gecombineerde ontwikkeling van Ruimte voor Ruimte-woningen met normale woningen die de gemeente inzet om de sloop te bekostigen van leegstaande stallen.

Ruimte voor Ruimte

Bij de Ruimte voor Ruimte-regeling zijn in het verleden stallen in het buitengebied afgebroken en fosfaatrechten ingeleverd. Daarom mogen in plaats daarvan elders in de provincie Noord-Brabant aan de rand van steden en dorpen bouwkavels en bouwtitels worden uitgegeven. De Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte regelt die uitgifte namens de provincie.

Werkwijze ORR

Na verwerving van de benodigde gronden maakt de ontwikkelingsmaatschappij een stedenbouwkundig plan voor de locatie en een ontwerp voor het openbaar gebied. Waarna de kavels bouwrijp gemaakt en verkocht worden. Tenslotte zorgt de ORR voor de bestrating en het groen van de openbare ruimte.