Boeren in Brabant

De gemeenten zijn in samenwerking met de provincies en ketenpartners verantwoordelijk voor het benaderen, begeleiden en ondersteunen van potentieel stoppende veehouders. Het is goed om u te oriënteren op de provinciale regelingen voor een vrijkomende agrarische locatie in combinatie met sloop.

Zie ook