Landbouw en voedsel gaat over alles wat de agrarische sector voortbrengt en waar consumenten van genieten. Van de productie tot het bewerken, verwerken, vermarkten en distribueren ervan. Brabant blinkt op dit gebied wereldwijd uit met innovatie, kennis en productiviteit. Agrofood is op de High Tech-sector na de grootste economie van Brabant als het gaat om werkgelegenheid en export.

Toppositie Brabantse Landbouw en Voedselsector

De toppositie van de Brabantse Landbouw en Voedselsector is niet vanzelfsprekend. Brabant staat voor grote uitdagingen. Intensivering van landbouw en veeteelt staat op gespannen voet met milieubelangen, gezondheid van mensen en dierenwelzijn. Bovendien is het verdienmodel van kostenvermindering op de langere termijn niet houdbaar. De uitdaging is om te komen tot een duurzame, gezonde en kwalitatieve voedselproductie en –voorziening. De voedselproductie in Brabant vraagt daarbij om vernieuwing. De provincie wil een economisch sterke Landbouw en Voedselsector die duurzaam is, welzijn van mens en dier hoog in het vaandel heeft en kwalitatief hoogwaardige producten levert. Daarvoor moeten gezamenlijke keuzes worden gemaakt en krachten gebundeld.

Agrofood en hightech als speerpunt

De economische sectoren hightech en Landbouw en Voedsel kunnen elkaar versterken. Hightech biedt slimme oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in Landbouw en Voedsel en omgekeerd biedt Landbouw & Voedsel een praktisch veld om nieuwe technieken in te testen en toe te passen. Met de Actieagenda Actieagenda Agrofood meets Hightech wil de provincie het Brabantse Landbouw en Voedselsysteem gericht vernieuwen door:

  • smart farming
  • smart processing
  • eiwittransitie/verwaarding
  • dataficatie   

Contact

Innovatie Landbouw en Voedsel

Zie ook