Het betreft structurele inspanningen gekoppeld aan langjarige subsidierelaties. De financiële bijdrage van de provincie ten behoeve van deze organisaties en instellingen varieert van een beperkte bijdrage tot aan vrijwel gehele financiering.

 

 

Partner Toelichting Website
Logo BrabantC Brabant C richt zich op de ontwikkeling van culturele projecten van nationale en internationale allure.

www.brabantc.nl

Lobo Cubiss Cubiss is een organisatie die in opdracht van o.a. de provincies Noord-Brabant en Limburg projecten uitvoert op het gebied van leesbevordering, taalvaardigheid, mediawijsheid en bibliotheekinnovatie. Cubiss behandelt zelf geen subsidies.

www.cubiss.nl

Als kennis- en expertisecentrum zet Kunstloc Brabant (voorheen Kunstbalie en bkkc) zich in voor het brede kunst- & cultuurveld: clutuureducatie, amateurkunst & professionele kunst.

www.kunstbalie.nl

www.bkkc.nl

 Logo Erfgoed Brabant Erfgoed Brabant is het expertisecentrum voor erfgoed in Brabant. Erfgoed Brabant ondersteunt en verbindt het erfgoedveld, onderwijs en beleidsmakers in het verkennen, behouden en doorgeven van de veelzijdige geschiedenis van Brabant.

www.erfgoedbrabant.nl

 logo Prins Bernard Cultuurfonds Het Prins Bernard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleert het fonds bijzondere initiatieven en talent.

www.cultuurfonds.nl
           

  Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen kunnen meedoen aan lessen op kunst en cultuurgebied.

www.jeugdfondssportencultuur.nl

DC Network verenigt de 13 creatiefste en innovatiefste regio's ter wereld. De organisatie wil door de combinatie van creativiteit, innovatie en ondernemerschap oplossingen vinden voor de uitdagingen in de samenleving. De DC-leden zien de creatieve industrie als een van de kernsectoren van de toekomst.

www.districtsofcreativity.org

VisitBrabant is de marketingorganisatie van Brabant. Haar doel is om meer bezoekers, meer bestedingen en meer banen in de Brabantse vrijetijdssector te realiseren.

www.visitbrabant.com

  De Brabantse locaties waar Van Gogh heeft gewoond en gewerkt hebben kun krachten gebundeld onder de naam Van Gogh Brabant. Met tentoonstellingen, educatieve programma's en talentontwikkeling zetten zij zich in om de culturele erfenis van Vincent van Gogh te behouden en ontwikkelen.

www.vangoghbrabant.com