Cultuur is belangrijk voor iedereen. Het is waardevol van zichzelf en versterkt het leef- en vestigingsklimaat van Brabant. De provincie ziet het bevorderen van een aantrekkelijk cultureel klimaat als een van haar kerntaken. Daarom werkt de provincie aan:

  • Een brede basis voor cultuur, zodat cultuur dicht bij Brabantse burgers staat en hen volop mogelijkheden biedt om cultureel actief te zijn.
  • Verbindingen tussen cultuur en haar omgeving. Bijvoorbeeld door creativiteit en vernieuwing in te zetten om maatschappelijke problemen aan te pakken.
  • Een toonaangevende culturele top, die zorgt dat onze innovatieve provincie op cultureel gebied the place to be is en ook zo wordt gezien.

Programmalijnen

De provincie heeft de Cultuuragenda uitgewerkt in een concreet Uitvoeringsprogramma. Daarin staan drie programmalijnen centraal:

1. Provinciale culturele infrastructuur
De provincie investeert in amateurkunst, bibliotheken, cultuureducatie, talentontwikkeling en professionele kunsten.

2. Beweging, experiment en verbinding
De provincie ondersteunt initiatieven rond cultuur en sociale veerkracht, taalvaardigheid en mediawijsheid en de verbinding van kunst en cultuur onderling en met erfgoed, samenleving, economie en ruimte.

3. Kennis en onderzoek, dialoog en zichtbaarheid
De provincie draagt bij aan een toekomstbestendig cultuursysteem door onderzoek, dialoog met het veld en investeringen in de zichtbaarheid van de Brabantse kunst en cultuursector.

Zie ook