Brabant DC: Districts of Creativity

Sinds 2014 is de provincie Noord-Brabant lid van het Districts of Creativity Network, waar o.a. ook China, Verenigd Koninkrijk, Brazilië, Frankrijk, Verenigde Staten en België toe behoren. Dit netwerk wil door de combinatie van creativiteit, innovatie en ondernemerschap oplossingen vinden voor de uitdagingen in de samenleving. De DC-leden zien de creatieve industrie als een van de kernsectoren voor de toekomst.

Een mooi Brabants voorbeeld is het Chickenlab. Aanleiding voor deze pilot is de kwestie dat kip zowel het meest gegeten, als het meest bekritiseerde stukje vlees is. Binnen Chickenlab wordt onderzocht hoe de hoogontwikkelde en technologisch gedreven voedselketen dichter bij de burger kan staan. Door met verschillende partijen – ondersteund door designers – het gesprek aan te gaan hoopt men op het doorbreken van geijkte denkpatronen en het ontstaan van creatieve en innovatieve ideeën die de dialoog kunnen vormgeven tussen producenten en consumenten in de pluimveevleesketens.

Website District of Creativity Network

Contact

Brabant DC: Districts of Creativity