Amateurkunst

Amateurkunstregeling

Culturele instellingen die op provinciaal niveau bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de amateurkunst worden via de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur door de provincie meerjarig ondersteund. In 2017 kregen 19 amateurkunstinstellingen in totaal een provinciale subsidie van € 2,4 miljoen voor 4 jaar. Daarmee is de subsidieregeling voor amateurkunstinstellingen voor deze periode gesloten.

Overzicht toekenningen provinciale subsidie tot 2020  

Buurtcultuurfonds

Sinds enkele jaren investeert de provincie samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds in het Buurtcultuurfonds. Het Buurtcultuurfonds versterkt de leefbaarheid in dorpen en wijken via cultuuruitingen en -initiatieven. Daar wil de provincie ook amateurkunstorganisaties bij betrekken.

Meer informatie over het Buurtcultuurfonds vindt u op de website van het Buurtcultuurfonds

Impulsgelden

Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die willen bijdragen aan de versterking van de culturele sector, kunnen gebruik maken van de provinciale Impulsgeldenregeling. Voor de Impulsgeldenregeling is in 2017 € 1.650.000 beschikbaar. Daarnaast is geld beschikbaar voor het gebruik van kennisvouchers en voor ondersteuning bij crowdfunding.

Vanaf 2017 is de Impulsgeldenregeling ook toegankelijk voor amateurkunst. Uitvoeringsorganisatie Kunstbalie adviseert aanvragers binnen de amateurkunst over hun plannen. Meer informatie vindt u op de website van Kunstbalie.

Zie ook