Onderzoek: Europese subsidies doelgericht

Onderzoekers evalueerden honderden aangenomen en afgewezen projecten. Voor deze projecten is Europese subsidie aangevraagd uit een van de vier Nederlandse regionale innovatieprogramma’s. Provincies en lokale overheden ontvingen in de periode 2014-2020 een half miljard euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Daarnaast investeren zij zelf, samen met het Rijk en bedrijven, in de projecten.

De verantwoordelijke overheden zijn opdrachtgever van het onderzoek en gaan de aanbevelingen gebruiken om toekomstige regionale innovatieprogramma’s te verbeteren. Bert Pauli, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, namens de vier innovatieprogramma's: “Het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen helpt de verantwoordelijke overheden de effectiviteit van de Europese innovatieprogramma's verder te optimaliseren. We willen zo min mogelijk administratieve lasten voor ondernemers en zo veel mogelijk economische impact van de projecten. Europese subsidies zijn, en blijven zo, een belangrijk middel voor het versterken van de regionale en nationale economie.”

Belangrijkste conclusies

De programma’s selecteren projecten die in potentie bijdragen aan een innovatiever midden- en kleinbedrijf. In de meeste projecten werken mkb’ers en/of kennisinstellingen samen aan kennisdeling en innovatie. De programma’s zijn uniek in het aanbod van financiering omdat zij zich richten om de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven. Het onderzoek toont verder aan dat projecten niet zouden zijn uitgevoerd zonder deze ondersteuning. Een ruime meerderheid van de respondenten verwacht dat zelfstandig financieren of alternatieve financiering vinden, moeilijk zou zijn.

De onderzoekers tonen aan dat de meerderheid van de projecten de vooropgestelde doelstellingen succesvol behaalt. De onderzoekers tekenen daarbij wel aan dat de doelstellingen nog wel ambitieuzer mogen. Zij geven daarnaast complimenten voor de selectie van de projecten, waardoor de kwaliteit in de afgelopen jaren is gestegen. Tot slot bevelen de onderzoekers aan om de administratieve lasten voor ondernemers te verminderen.

Contact

Onderzoek: Europese subsidies doelgericht

Zie ook

Links naar (1)

Open Links Sluit Links

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan reactie laten verwijderen .