Parallellen tussen Duitsland en Brabant

Tussen Nederland en Duitsland zijn veel parallellen te trekken. De opbouw van de economie is vergelijkbaar en ook de topsectoren komen overeen. Denk hierbij aan elektromobiliteit, hightech-systemen en materialen, MedTech & Life Sciences. Bijkomende overeenkomst tussen Noord-Brabant en Duitsland is dat beide een lange traditie in de maakindustrie kennen.

Doelstelling en ambitie: positie versterken

De provincie wil samen met regionale, nationale en internationale partners de contacten met Duitsland versterken om de positie van Brabant als hightech-innovatieregio te verbeteren. Dat is goed voor de bedrijvigheid en innovatie en zorgt voor een positieve economische impuls aan beide kanten van de grens.

4 verschillende regio’s

Strategische samenwerking vindt plaats met 4 verschillende regio’s. Per regio richt de samenwerking zich op diverse topsectoren. Een overzicht:

 • Baden-Württemberg
  verregaande samenwerking onder andere op het gebied van Electric, Smart & Green Mobility en Medische Technologie en Life Sciences
 • Beieren
  goede stappen in de samenwerking in onder andere Hightech Systems & Materials en Agri-food
 • Noordrijn-Westfalen
  goede samenwerking in onder andere Medische Technologie & Life Sciences, Energie, Logistiek, Agrifood, Hightech Systems & Materials
 • Hessen
  samenwerking in de opstartfase, onder andere op het gebied van ICT & Dataverkeer

Bestuurlijke samenwerking

Economische samenwerking verbeteren lukt alleen met een goede bestuurlijke relatie. Om vertrouwen tussen Brabant en de Duitse regio’s op te bouwen richt de provincie zich op continuïteit en betrouwbaarheid. Dit betekent dat zij zich voor langere tijd aan de relatie committeert. In de Duitse regio’s werkt de provincie aan verbreding, activering en ontwikkeling van de relatie.

Programmatische samenwerking

Via Europese programma’s gaat Noord-Brabant met Noordrijn-Westfalen meerjarige samenwerkingsverbanden aan met als voordelen: 

 • het wederzijdse vertrouwen versterken door langdurig samen te werken en elkaar beter te leren kennen
 • de inhoud een impuls geven door op Europees niveau te werken
 • samenwerking op themaniveau met de Zuid-Duitse regio’s 

Alle initiatieven samen zorgen voor een bredere profilering van Brabant als topregio.

Samenwerkingspartners

Bij het realiseren, bekrachtigen en uitbouwen van de internationale betrekkingen met Duitsland zijn verschillende partijen betrokken: 

 • Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
 • Brainport
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Ambassades en consulaten
 • Andere provincies
 • Bedrijven en kennisinstellingen
 • Partners binnen de provinciale organisatie zoals beleidsinhoudelijke afdelingen en de afdeling Europese Programma’s

Contact

Samenwerking met Duitsland