De rol van de provincie

De provincie kan bedrijven en organisaties helpen de weg naar het buitenland te vinden door:

  • zorgen voor een groter internationaal bewustzijn
  • stimuleren samenwerking bedrijfsleven en kennisinstellingen
  • verzilveren kansen in het buitenland
  • organisaties mobiliseren en samenbrengen
  • maken van slimme combinaties, vaak in samenwerking met andere overheidsorganisaties

De provincie bouwt deze rol de komende jaren verder uit.

Belang van internationalisering

Noord-Brabant is een innovatieve regio met een bloeiende export. Mede door haar gunstige ligging is de provincie aantrekkelijk voor internationale bedrijven om zich te vestigen. Internationalisering – het leggen van verbindingen met het buitenland – zorgt voor kennisuitwisseling, gezamenlijke projecten, bloeiende handel en meer investeringen. Dat is belangrijk voor de Brabantse samenleving en economie.

Focus en aanpak

De provincie kijkt in samenspraak met andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen inhoudelijk en geografisch wie geschikte strategische partners zijn voor samenwerking. Daarbij staan de vragen en behoeften van de Brabantse en buitenlandse partijen centraal. De focus en aanpak voor een sterkere internationale positie voor Noord-Brabant liggen op de volgende vlakken:

  • Proactief en strategisch samenwerken op topsectoren met enkele regio’s in (Zuid-)Duitsland en Vlaanderen 
  • De provincie positioneren als top innovatieregio door de samenwerking met enkele toptechnologische regio’s in de wereld
  • Nieuwe markten aanboren en langdurige en doelgerichte samenwerkingsrelaties uitbouwen, zoals de relatie met de Chinese zusterprovincie Jiangsu
  • Benutten van kansen die goed zijn voor de internationale positie van Noord-Brabant
  • Buitenlandse bedrijven stimuleren zich in Brabant te vestigen

Zie ook