BIO-Waterboxx518 blij-kind-Natuurmuseum518 BolwerkSint-JanDen-Bosch518 Brabanthallen518 gruyterfabriek518 LED-there-be-light518 Luchtfoto-Bolwerk-Sint-Jan518 Meerpersoonsduikboot-Breda518

In het Europese programma OPZuid 2014-2020 werken de drie zuidelijke provincies met elkaar samen: Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. De basis voor het Operationeel Programma Zuid is de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3). Hierin zijn de doelstellingen van Europa vertaald naar regionale maatschappelijke uitdagingen. Focus is aangebracht op overlappingen tussen internationale topclusters onderling en met nationale topclusters met een internationale potentie: high tech systems, chemie, agrofood, life sciences & health, biobased, logistiek en maintenance.

Subsidie aanvragen

Het programmamanagement ligt in handen van Stimulus. Op de website van Stimulus kunt u een aanvraag indienen. Subsidie wordt verleend op basis van de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020.

Innovatiebevordering en Koolstofarme economie

In OPZuid 2014-2020 zijn de speerpunten innovatiebevordering binnen met name het MKB en de overgang naar een koolstofarme economie opgenomen.

Zie voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden en of u in aanmerking komt, de website van uitvoeringsorganisatie Stimulus. Verder kunt u het Programmadocument OPZuid raadplegen.

Zie ook