Innovatie, energie, milieu en arbeidsmobiliteit

De Europese subsidieregeling Interreg is er voor innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken. Ook in de 5e periode van 2014 tot 2020 stimuleert Interreg samenwerking in Europa voor meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling. Innovatie, energie, milieu en arbeidsmobiliteit zijn belangrijke thema’s. Een project zal inhoudelijk dus telkens op één van die thema’s moeten inspelen.

Verschillende programma’s

Interreg bestaat uit verschillende programma's, onderverdeeld naar grootte van het samenwerkingsgebied en naar regio's in Europa. De provincie Noord-Brabant werkt met de volgende programma’s:

  • Interreg A
  • Interreg NWE
  • Interreg Europe.

Binnen Interreg V A neemt de provincie Noord-Brabant deel in de volgende programma’s:

Onder Interreg V North-West Europe (NWE) valt de grensoverschrijdende samenwerking tussen landen in Noordwest-Europa. Samenwerking tussen buurlanden, dus. En ten slotte, is er Interreg Europe. In tegenstelling tot Interreg A en NWE kunnen in Interreg Europe projecten worden ingediend met partners uit de gehele Europese Unie, inclusief de landen Noorwegen en Zwitserland.

Zie ook