Europa

Europese Unie

De Europese Unie werkt aan vraagstukken die ook de provincies aangaan. Bijvoorbeeld op het gebied van landbouw, milieu en economie. Om de Brabantse belangen te behartigen, lobbyt de provincie samen met andere Nederlandse provincies in Brussel.
Daarnaast nemen vertegenwoordigers van de provincie deel aan allerlei netwerken om aansluiting te zoeken bij andere regio’s, binnen en buiten Europa. Daar ontmoeten we partners voor Europese projecten en innovatieve samenwerking.
De Europese Unie biedt veel financieringsmogelijkheden voor de lidstaten en voor de regio’s. Dat schept veel kansen voor Brabant.