Van het faciliteren van strafbare activiteiten kan sprake zijn bij:

  • een verleende vergunning die een bedrijf misbruikt voor illegale afvalverwerking
  • het gunnen van een overheidsopdracht aan een bedrijf dat illegale arbeidsmigranten inzet
  • het verlenen van een subsidie voor een project waarbij illegaal opgebouwd vermogen wordt witgewassen

Raadpleeg de website van het Landelijk Bureau Bibob voor algemene informatie over de wet.

Eenheid

De provincie Noord-Brabant kent een gespecialiseerde eenheid die zich bezighoudt met uitvoering van de Wet Bibob: de bibob-eenheid. Deze onderzoekt de integriteit van de bedrijven en organisaties waar de provincie zaken mee doet. Ook zorgt zij voor de voorbereiding van dossiers over dit onderwerp voor het college van Gedeputeerde Staten. De bibob-eenheid is onderdeel van het Kabinet van de commissaris van de Koning.

Bibob: het beleid

De toepassing door de provincie Noord-Brabant van de Wet Bibob toepast vindt u terug in de Beleidsregel Wet Bibob Noord-Brabant 2018.

Contact

Wet Bibob: achtergrond

Bibob-eenheid